آمادگی رویداد

چگونه یک بازی محتوایی جذاب و موفق بسازیم

در این بخش مجموعه مهارت ها و دانستنی هایی که می‌تواند در تولید یک بازی محتوایی جذاب و موفق به شما کمک کند و موجب افزایش امتیاز اثر شما در رقابت با سایر بازی‌سازان شود، ارائه می‌گردد.

کلیه آثار ارسالی به رویداد بازی آرا در هفت محور 1. محتوایی 2. فنی و برنامه نویسی 3. هنری 4. طراحی بازی 5. ارائه 6. بازاریابی 7. مدیریت تولید، مورد ارزیابی و داوری قرار می‌گیرند. و بر همین اساس در این بخش پیرامون هفت محور مذکور، محتوا و مهارت‌های موثر در ارتقای آثار ارسالی قرار داده می‌شود.

مطالب ارائه شده در آمادگی رویداد، ذیل سه عنوان زیر ارائه می‌شود:

  • قسمت محورهای محتوایی: که به آشنایی نسبی با محورهای محتوایی رویداد می‌پردازد
  • قسمت تولید بازی: که به روش های تولید بازی محتوایی جذاب و موفق (طراحی بازی) می‌پردازد.
  • قسمت بررسی نمونه‌ها: که به تحلیل بازی‌های موفق مرتبط با محورهای محتوایی رویداد جهت الهام گیری و نمونه برداری مخاطبین می‌پردازد.