تهران-خیابان شهید مطهری، خیابان شهید مفتح شمالی، کوچه گلزار غربی، نبش زیرک‌زاده، پلاک 32

تلفن: 88310222 داخلی 44۱