قالب ثبت اثر در رویداد محتوایی 1403

 

اطلاعات لازم برای ثبت اثر

صاحبان طرح برای شرکت در رویداد می‌بایست موارد زیر را ارائه دهند:

  1. اطلاعات طرح (الزامی)
  1. اطلاعات صاحبان طرح (الزامی)
  1. سند طرح اولیه (الزامی)
  1. فیلم ارائه طرح در حداکثر 5 دقیقه (الزامی)
  1. سند طرح مفهومی (امتیازی)
  1. سند طراحی بازی (امتیازی)
  1. نمونه اولیه (امتیازی)
  1. برش عمودی (امتیازی)
  1. محصول موجود (امتیازی)
  1. اطلاعات گروه تولید (امتیازی)

 

بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای، آذر 1402